Het College voor Toetsen en Examens geeft aan dat leerlingen in het basisonderwijs de Centrale Eindtoets in 2017 beter hebben gemaakt dan in 2016. Vijf leerlingen maakten de toets zelfs foutloos.

Deze eindtoets is het tweede deel van het schooladvies voor de kinderen uit groep 8. De eerste is het schooladvies dat al eerder is gegeven. De school zal het advies overwegen als de eindtoets beter is gemaakt dan het advies aangeeft.

121.516 leerlingen hebben deelgenomen aan deze eindtoets.