Vanavond, 26 augustus is er het lijsttrekkersdebat onder leiding van Frits Wester in het Premiersdebat. Dit vond ik een mooie gelegenheid om eens te kijken wat de  verschillende partijen zeggen over het onderwerp 'basisonderwijs'.

 

Ik heb hier een enkele opvallende stellingen over het basisonderwijs uitgehaald.

 

Salarissen leerkrachten

PvdA en SP zijn van mening dat leerkrachten meer moeten verdienen. PvdA wil dat het salaris van leraren omhoog gaat en de SP wil de salarissen vastleggen. Beiden willen dat de nullijn in ieder geval losgelaten wordt.

 

Grootte klassen en scholen

De SP wil dat er een maximale grootte voor de klas vastgesteld wordt. PVV en ChristenUnie willen kleinere scholen.

 

CITO-toets

De SP en de Partij van de Dieren vinden dat de eindtoets in groep 8 moet worden afgeschaft.

 

Bezuinigingen passend en  speciaal onderwijs

Dit wordt door veel partijen opgepakt. PvdA, SP, PVV, Partij van de Dieren willen geen bezuinigingen op passend onderwijs. En D66 en PvdA, PVV, ChristenUnie willen geen bezuinigingen op speciaal onderwijs.

 

Terwijl PVV nog een stapje verder gaat en extra zorg wil gaan bieden voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

 

En VVD juist de andere kant op gaat. Zij willen dat kinderen uit het speciaal onderwijs  regulier onderwijs gaan volgen.

 

Onderwijs investeringen

GroenLinks, D66 en CDA willen extra investeren in het onderwijs.

 

Opvang

GroenLinks wil dat alle scholen, brede scholen worden, waar kinderen de hele dag terechtkunnen. ChristenUnie wil dat scholen voor- en naschoolse opvang mogen bieden voor ouders.

 

Peuters

D66 wil dat peuters vanaf 2,5 jaar meedoen aan voorschoolse educatie. Het CDA wil dat er een groep 0 wordt gecreëerd voor 3-jarigen met ontwikkelachterstand. En PVV wil een taaltoets invoeren voor peuters.

 

 

In de ideale situatie zouden er kleinere klassen zijn, leerkrachten voldoende verdienen, goede opvang geboden worden en geen bezuinigingen maar investeringen in het onderwijs. Maar dat is niet de realiteit. Er moet overal bezuinigd worden, dus ook in het onderwijs. Maar waar gaan we op bezuinigen?