Rekenen en spelling oefenen met de werkboeken van Brainz@work

rekenen en spelling werkboeken voor kinderen in groep 3, groep 4 en groep 5 om thuis te oefenen.

Rekenen

Rekenen blijft lastig voor veel basisschool leerlingen. Maar het is belangrijk om minimaal de basisvaardigheden in rekenen te bezitten.

Wij hebben per groep de doelen die behaald moeten worden uiteengezet:

 

Groep 3

- het automatiseren van de sommen tot 10

- inzicht in sommen tot 20

- meten, meetkunde en wegen

 

Groep 4

- het automatiseren van de sommen tot 10

- eenvoudige sommen tot 100

- getallen lezen en schrijven tot 1000 

- meten, meetkunde en wegen

 

Groep 5

- het automatiseren van de sommen tot 100

- eenvoudige sommen tot 1000

- getallen lezen, schrijven en in volgorde zetten tot 10.000