Rekenen en spelling oefenen met de werkboeken van Brainz@work

rekenen en spelling werkboeken voor kinderen in groep 3, groep 4 en groep 5 om thuis te oefenen.

Spelling

Spelling kan lastig zijn voor kinderen. Vooral voor kinderen waar thuis een andere taal gesproken wordt. Het is van belang dat de kinderen bijblijven met de stof en in ieder jaar minimaal de volgende doelen halen: 

 

 Groep 3

- Alle letters (her)kennen; uw kind leert deze letters op school aan de hand van vaststaande woorden (b.v. maan of roos). De volgorde waarop het aangeboden wordt kan verschillen. 

- De klanken (her)kennen; zoals ng, nk, aai, ooi, oei

- Langere woorden schrijven, zoals samenstellingen

 

Groep 4

- ei / ij / mmkm, mkmm / ng / nk / woorden met meer dan 2 medeklinkers na elkaar / -eer, -oor en -eur / -t / -d / -je en -tje. 

- mmkmm/ z- / s- / f- / v- / ch(t) / g / woorden met hoorbare samenstellingen / -l of -r + medeklinker / woorden met letterzetter.

- Woorden met -aai, -ooi, -oei / ge-, be-, ver- / -en, -er, -el, -em, e / -a, -o, -u / schr(r) / au / -ven / -zen / -eeuw, -ieuw, uw / ou / woorden met de letterrover. 


Groep 5

- ei, ij / -er, -el, -e / -je, -tje, -pje, -etje / ge-, be- en ver- / -aai, -ooi, -oe / -a, -o en -u / s- en z- / f- en v- / sch- en schr-.

- Woorden met de letterrover en de letterzetter, samengestelde woorden en woorden met ig, heid en lijk / -d / ch(t) / -eeuw, ieuw en -uw, / -eren, -oren / ng en nk / -em, -elen, -enen, -eren.

- Luisterwoorden, onthoudwoorden, ook-zo woorden en regelwoorden.