Rekenen en spelling oefenen met de werkboeken van Brainz@work

rekenen en spelling werkboeken voor kinderen in groep 3, groep 4 en groep 5 om thuis te oefenen.

Wat moet je kind weten: spelling groep 5

 

Kerndoel voor de gehele basisschool-tijd

De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

 • regels voor het spellen van werkwoorden;
 • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;
 • regels voor het gebruik van leestekens.

Bron: Tule.slo.nl

 

Vastgesteld tussendoel groep 5/6

 • gelijkvormigheidsregel (hond-honden, kast-kastje)
 • analogieregel (hij zoekt, hij vindt)
 • spelling van lange, gelede woorden en woordsamenstellingen (geleidelijk, ademhaling, voetbalwedstrijd)
 • regels van de werkwoordspelling (hij verwachtte, de verwachte brief)
 • complexe interpunctie: komma, puntkomma, dubbele punt, aanhalingstekens, haakjes
 • zelfstandig onderkennen en corrigeren van spelling- en interpunctiefouten
 • gebruik van hulpmiddelen bij het spellen zoals spellingkaarten, controleschema's

Bron: Tule.slo.nl

 

Onderwerpen voor groep 5 volgens Brainz@work

 • woorden met ei/ij
 • woorden op -er, -el, -e
 • woorden met -je, -tje, -pje, -etje
 • woorden met -eer, -oor, -eur
 • woorden met ge-, be- en ver-
 • woorden met -aai, -ooi, -oei
 • woorden -a, -o, -u
 • woorden met s- en z-
 • woorden met f- en v-
 • woorden met sch- of schr-
 • samengestelde woorden 
 • woorden met ig, heid en lijk
 • woorden met -d
 • woorden met ch(t)
 • woorden met -eeuw, -ieuw, -uw
 • woorden met eren en oren
 • woorden met ng en nk
 • woorden met -em, -elen, -enen, -eren
 • woorden met 'letterzetter'
 • woorden met 'letterrover'