– Ontwikkeld door leerkrachten
– Voldoen aan de leerdoelen
– Om samen thuis te oefenen

klik voor meer info

Verantwoord lesmateriaal voor basisschool kinderen om samen met ouders te oefenen.

Heeft uw kind in groep 3, groep 4 of groep 5 een (lichte) leerachterstand in spelling of rekenen? En wilt u als ouders verantwoord aan de slag met uw kind ? Dan zijn de werkboeken van Brainz@work de juiste aanvulling op de lesstof van uw basisschool.

De werkboeken zijn ontwikkeld door een groep ervaren leerkrachten en een Intern BegeleiderZij zagen dat er een aantal kinderen in de klas zaten die net niet makkelijk mee konden met de rest van de groep. Maar het ontbreekt vaak aan tijd en middelen om deze kinderen met een leerachterstand bijles te geven. Maar bij ouders is er wel de bereidheid om met zoon of dochter te gaan oefenen, maar niet altijd is duidelijk hoe ze les te kunnen geven. Welk niveau heeft het kind, hoe worden sommen of spellingsregels aangeleerd. Ons team zag dit probleem. We hebben lesmateriaal ontwikkeld, speciaal voor kinderen met een lichte leerachterstand in groep 3, groep 4 en groep 5. Hiermee krijgt u als ouders een duidelijke uitleg hoe u – samen met uw kind – op een verantwoorde wijze spelling en/of rekenen kunt oefenen.

Brainz@work bestaat uit drie werkboeken per leerjaar. Hierin worden alle onderwerpen
behandeld die ook worden getoetst in de Citotoetsen, die elke basisschool twee keer per jaar afneemt. Ieder werkboek bevat een evaluatie voor ouders en kind. De lesboeken voldoen aan de – door de overheid – vastgestelde leerdoelen. De boeken zijn gebaseerd op het Leerling Volgsysteem en daardoor is het niet afhankelijk van de lesmethode waar uw basisschool mee werkt.

Kinderen van ieder schooltype kunnen een extra zetje krijgen met werkboeken van Brainz@work.

Referenties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

“Wij werken met veel plezier samen met Brainz@Work”

Brainz@Work is altijd bereid om met ons mee te denken. En de boeken en diensten aan te leveren die ons kunnen helpen.


Wilhelmina Basisschool

“Fijne samenwerking tussen beide partijen!”

Brainz@Work begreep onze behoeften en gaf ons een passende oplossing. Met goede boeken en duidelijke uitleg zorgen wij ervoor dat ook de moeilijk lerende kinderen mee kunnen doen in de groep.