Rekenen groep 3

 

Er zijn kerndoelen opgesteld die gelden voor de gehele basisschool-tijd en leerdoelen voor groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8.
Rekenen bestaat uit de thema’s:

 • Wiskundig inzicht en handelen
 • Getallen en bewerkingen
 • Meten en meetkunde

Klik hier om de kerndoelen en de leerdoelen die opgesteld zijn door het SLO die met het project TULE de kerndoelen uitgewerkt heeft tot een mogelijke verdeling van onderwijsinhouden over een aantal jaren. Brainz@work heeft dit uitgewerkt voor groep 3 tot de volgende onderwerpen:

 

Rekenen

 • tellen tot 20
 • tellen in sprongen van 20
 • optellen en aftrekken tot 20
 • splitsingen tot 20
 • geldrekenen tot 20
 • Ordenen van getallen tot 50

 

Meten en meetkunde

 • gewichten
 • temperaturen
 • roosterfiguren natekenen
 • vormen herkennen en omschrijven
 • dagen en maanden
 • patronen
 • zoek de gelijkenissen en vergelijkingen
 • spiegelen van figuren
 • passen en meten
 • vaardigheden in routes, door volgen van lijnen, getalverbindingen en volgorde bepalen

Direct naar werkboeken rekenen groep 3

Delen met