Voor de basisschool periode zijn er door de overheid kerndoelen opgesteld. Iedere school is vrij om naar eigen inzicht een lesprogramma te ontwikkelen, die ze richt op deze kerndoelen. Om scholen te helpen zijn er door het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) leerdoelen opgesteld. Deze doelen worden over 2 opeenvolgende jaren opgesteld. Brainz@work heeft dit uitgewerkt per groep.

Brainz@work heeft per groep de doelen die behaald moeten worden uiteengezet:

Groep 3 spelling rekenen

Groep 4 spelling rekenen

Groep 5 spelling rekenen

 

Direct naar: spellingsboeken
Direct naar: rekenboeken 

 

Delen met